TÜROB – Türkiye Otelciler Birliği

Kısa adı TÜROB olan Türkiye Otelciler Birliği 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği (TOD) adıyla ve 13 kişi ile kuruldu. 1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu dernek, Dernekler Kanunu’nun değişmesi üzerine Turistik Otelciler , İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) olarak çalışmalarına devam etti. TUROB, 2015’te resmen Türkiye adını almıştır ve faaliyetine TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) olarak devam etmektedir.

TÜROB resmi sitesi olan www.turob.com’da TÜROB’un temel amacı şu maddelerle sıralanır:

  • Turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak ve bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine ve değişen eğilimlere uygun gelişmesini sağlamak,
  • Üyeleri arasında ve turizmle doğrudan/dolaylı ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş ve kişilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak
  • Üyelerini sektör içinde ve dışında temsil etmek
  • Global gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli tedbir, planlama ve projeler üzerinde çalışmaktır.

Diğer yandan, değişen dinamikler doğrultusunda, TÜROB tarafından basta eğitim, yatırım, tanıtım&pazarlama, sektör standartların geliştirilmesi, denetim, inovasyon, bilgi/veri/analiz/raporlama, sürdürülebilirlik, hukuk ve mali danışmanlık olmak üzere birçok alanda sürekli ve güncel bilgi akısı sağlanmakta, sektör çıkarlarını korumak üzere yurtiçi ve yurt dışında lobi faaliyetleri yapılmaktadır.

TÜROB; TUGEV (Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı) , ICVB (Istanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) ve TURÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi olup, basta turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olmak üzere, tüm Kamu Kuruluşları ve Özel sektör ile ortak proje ve çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararası alanda ise TÜROB, Avrupa Oteller, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) üyesidir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım/İşletme Belgesi olması şartıyla, Türkiye genelindeki pek çok turistik tesisi bünyesinde bulunduran TÜROB, konaklama sektörünü temsil eden en köklü sivil toplum örgütlerindendir.

TÜROB Hizmet Üniteleri

Yatırımlar

Turistik tesislerin yatırımları aşamasında danışmanlık hizmeti vermek, Fizibilite raporları hazırlamak.

İşletmeler

Turistik tesislerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,
İşletme kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, Turistik belgelerin standardizasyonuna katkıda bulunmak,
Turistik tesislerde uygulanan fiyatların asgari müştereklerini tespit çalışmaları yapmak, Turistik Tesislerin personelinin faaliyetlerini belirlemek, ödül ve ceza verebilir hale gelmek, Turistik tesislerden gelen şikayetleri değerlendirmek, Anket,arşiv dokümantasyon merkezi kurmak.

Tanıtım

Her türlü imkandan yararlanarak tesislerin yurt içi ve dışında seminer sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve faaliyetlere katılmak, Seyahat Şirketleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak, Yabancı kamuoyunu etkileyecek kişi kurum ve kuruluşları davet edip ağırlamak, Yurtiçi ve dışı tanıtımı sağlayacak gerekli yayın ve dökümantasyonu hazırlatmak, İstatistik verileri değerlendirip yayınlamak, kamuoyunu yönlendirmek.

Eğitim

Meslek elemanlarının eğitimi konusunda kurslar düzenlemek, Meslek elemanlarının eğitim standardına ulaşmasını sağlamak, Yurtdışı tesislerle yurtiçi tesisler yetişmiş personelinin mübadele yolu ile eğitimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, Kendi personelini yetiştirmek, Meslek eğitimine katkı sağlayacak dökümantasyon merkezleri, arşivler ve kütüphaneler oluşmasına katkı sağlamak.

Dış İlişkiler

Kendisi gibi birlik olmuş yurt dışındaki kuruluşlara ilişkileri tanzim etmek, düzenlemek, geliştirmek,

Denetim

Kendi örgütünü denetleyecek bir kurul oluşturmak, Tesislerin resmi denetimlerine yardımcı olacak danışman denetçi kadrosu kurmak.

Araştırma – Planlama

Tesisler ve çalışmalar hakkında, anketler yoluyla araştırmalar yapmak, Araştırmaları sınıflandırmak, düzenlemeleri istatistik haline getirmek, İstatistikler ışığında planlama ve koordinasyon yapmak.

Hukuk Müşavirliği

İşletmelerden sorulan hukuki konular ile, hukuki hak ve cezai konular hakkında cezai sonuçlar doğuracak işlemler için görüş bildirmek, Kendine dair hukuk alanını genişletmek, İç hukukunu düzenlemek.

Tanıtım Çeşitleri

Her türlü imkandan yararlanarak yurtiçi ve yurtdışından fuar, seminer, sempozyum, kongre, sergi, festivallere katılmak, Bu fuarlarda ve organizasyonlarda çeşitli dillerde broşür, mecmua, kitap, katalog, poster ve çeşitli hediyelik eşya ile yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda kalıcı ve etkileyici hediyeler vererek, tanıtım amaçlı reklamasyon yapmak, Kendisi gibi birlik olmuş yurt dışındaki kuruluşlarla ilişkileri tanzim etmek, düzenlemek, geliştirmek, Tur operatörleri ile birlikte yurtdışından çeşitli basın yayın kuruluşlarını ve yabancı kamuoyunu etkileyecek kişi kurum ve kuruluşları ülkemize getirerek onların konaklama ihtiyaçlarına cevap vererek olumlu bir imaja sahip olmalarını sağlamak, Yine tur operatörleri ile ortaklaşa yurt dışında faaliyet gösteren firmaların satış bürolarındaki elemanların Türkiye’ye getirilmesini sağlamak ve onları konaklama ihtiyaçlarını sağlayarak Türkiye satışlarında etkili hale getirmek.

TÜROB – Türkiye Otelciler Birliği iletişim bilgileri:

Adres:Cumhuriyet Cad. Pak Apt.No: 30 Kat 6 D: 12 Elmadağ (Divan Oteli Yanı) 34437 Şişli – İstanbul
Tel: 0 212 296 08 80 (pbx)
Faks:0 212 343 84 36

TÜROB – Türkiye Otelciler Birliği’nin resmi sitesi: http://www.turob.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.