Turizm sektörüne yatırım için adım adım aşamalar

Turizm sektörüne yatırım için adım adım aşamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektörüne yatırım yapmak isteyenler için adım adım aşamaları listeledi.

Sektörü iyi analiz etmek, süreci adım adım güvenle yürümek için temel terimleri iyi bilmek lazım. İşte onlar:

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen bölgelerdir.

Turizm Merkezleri

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade etmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi

1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrıştırılabilen arazilerdir.

Turizm işletmesi

Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmelerdir.

Turizm tesisi

Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisler ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarıdır.

Turizm belgesi

Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini ifade eder.

Turizm yatırımı belgesi : Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca yatırım aşamasında verilen belge.

Turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca işletme aşamasında verilen belge.

Kısmi turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlığımızca verilen belge.

İmar Planları

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.

YATIRIM TÜRÜNÜ BELİRLEYİN

Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” koşulları uyarınca
Turizm Belgesi verilebilecek yatırım türleri:

Yatırımın Türleri

Asli Konaklama Tesisleri Oteller
Moteller
Tatil Köyleri
Pansiyonlar
Kampingler
Apart Oteller
Hosteller
Yeme – İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar
Kafeteryalar (Müstakilen belgelendirilememektedir)
Eğlence Yerleri (Müstakilen belgelendirilememektedir)
Sağlık ve Spor Tesisleri Termal Turizmi Tesisleri
Termal Konaklama Tesisleri
Termal Kür Tesisleri
Sağlıklı Yaşam Tesisleri
Yüzme Havuzları
Spor Tesisleri
Golf Tesisleri
Kongre ve Sergi Merkezleri
Rekreasyon Tesisleri Eğlence Merkezleri
Temalı Parklar
Günübirlik Tesisleri
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kırsal Turizm Tesisleri Çiftlik Evi-Köy Evi
Yayla Evi
Dağ Evi
Özel Tesisler Özel Tesisler (Tescilli Kültür Varlığı
niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler
dışındaki özel tesislere Turizm
Yatırımı Belgesi verilmez)

Butik Oteller
Bileşik Tesisler Turizm Kentleri
Turizm Kompleksleri
Tatil Merkezleri
Zincir Tesisler
Personel Eğitim Tesisleri
Diğer Tesisler Mola Noktaları
Yüzer Tesisler
Tatil Siteleri ve Villaları
B Tipi Tatil Siteleri
A Tipi Tatil Siteleri (Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgelerinde veya  Turizm
Merkezleri içinde yer almayan tatil
sitelerine Turizm Yatırımı Belgesi verilmez.)
Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında) * Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği
Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)

 

Yatırımın türüne karar verdiniz. Yatırımın yerini nasıl seçeceksiniz?
Bir yatırım, özellikle bir turizm yatırımı için herşeyden önde gelen faktör yatırımın yeridir. Gerek bölgesel ölçekte, gerekse noktasal ölçekte, yatırım yerinin doğru seçilmiş olması, yatırımın karlılığını doğrudan etkilemektedir. Yatırımın yeri için 5 farklı seçenek bulunmaktadır:
(A)
Kendi Araziniz
(B)
Arazi Satın Alacaksınız
(C)
Herhangi bir KTKGB ve TM İçindeki Kamu Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz
(D)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Hazine Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz
(E)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Orman Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.