İhracata ‘Türk dizileri’ ile katkı

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Kültür Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı taslağından yapılan derlemeye göre, dizi, film, belgesel, animasyon, kitap ve müzik eserleri alanlarındaki kültür ihracatının artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili meslek örgütlerinin katılımıyla çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda, Türk kültür ürünlerinin kalitesi uluslararası pazarlara uygun olarak artırılacak. Televizyon kanallarının, dizi ve format üretimine ilişkin yatırımlar yapması ve sektörde yaratıcılığın gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunması teşvik edilecek. BBC’nin, İngiltere’de içerik üretmeye dönük yaptığı çalışmalar ve senaryo yazarlığını teşvik için düzenlediği etkinlikler örnek alınacak. İngiltere örneğinin Türkiye’deki televizyon kanallarınca gerçekleştirilmesi için yılda en az bir kez dizi ve format yaratıcılığının gelişimine yönelik eğitim, etkinlik ve çalıştaylar organize edilecek.

Dizi ve filmlerin içerik üretiminde Türkiye’nin sahip olduğu doğal-kültürel güzellikler, şehir yaşamına dair kareler, Türk ürün ve hizmetleri görsel olarak ön plana çıkarılacak. Turizmden perakendeye kadar pek çok sektörün yurt dışında tanıtımı yapılacak. Böylece, yurt dışında beğeniyle takip edilen Türk içeriklerinin çekimlerinde yer alan ürünleri satın almak isteyen ya da çekim mekanlarına turistik seyahat gerçekleştirmek isteyen bir kitle oluşması sağlanacak.

Türk dizi ve filmlerinin özgünlüğünün geliştirilmesi için çekimlerde ilgi çekici mekanlar kullanılacak, yurt dışı pazarlara hitap edecek senaryolar oluşturulacak, dünyada çıkan yeni özgün içeriklerin sektör tarafından takibinin yapılması teşvik edilecek. Tasarım faaliyetlerine ilişkin destek şartları, film ve dizi sektörünün özellikleri de dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Yabancıya çekim desteği

Ülke tanıtımına katkı sağlanması amacıyla, yabancı yapımcıların film çekimlerinde Türkiye’yi tercih etmeleri için çalışma yürütülecek. Ülkede film çekmek isteyen yabancı yapımcıların tüm bürokratik işlemleri bir arada yapabilecekleri tek işlem noktası oluşturulacak. Film teçhizatının gümrüklerden geçirilmesi, mekan ve çalışma izinleri gibi konulardaki işlemler kolaylaştırılacak.

Yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştireceği ortak yapımlar da dahil, Türkiye’deki yabancı yapımcılar için özel destek programları uygulamaya konulacak.

Yerli ve yabancı yapımcıların yararlanması amacıyla yüksek teknolojili imkanlara sahip çekim platoları ve stüdyolarının kurulması için çalışmalar yapılacak. Böylece, yerli yapımcıların da çekim için yurt dışına gitmesinin önüne geçilecek.

Aşırı mozaiklemeye önlem

Yapımcıların, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca uygulanan “aşırı vurgu” yasağı nedeniyle ceza alma endişesi duyarak görüntülerde yoğun mozaikleme yapması ve çekimlerin turistik cazibesi olan yerler yerine sakin mekanlarda gerçekleşmesinin önüne geçilecek. Marka entegrasyonu ve ürün yerleştirme konusunda yapımcılara ve yayıncılara serbestlik getirilmesi için mevzuat değişikliği yapılacak. Bu hedef doğrultusunda, konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek toplantılar gerçekleştirilecek ve “aşırı vurgu” yapmaya ilişkin parametreler netleştirilecek.

Müzik sektörü de “hizmet ihracatı desteği” alacak

Türk kültür ve sanat ürünlerinin, dünyaca ünlenmiş dijital platformlarda görünürlüğü artırılarak, ticaret ve alım heyeti programları organize edilecek ve bu ürünler pazarlanacak.

Yayıncıların, telif ajanslarının ve yayıncı meslek birliklerinin uluslararası kitap fuarlarına katılımı artırılacak. Fuar katılımlarında sağlanan devlet desteklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Türk kültür hizmetleri ihracatına ilişkin kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi için bir kültür ajansı kurulacak. Ajans bünyesinde sektörün tanıtım faaliyetleri ve hareket planları belirlenecek.

Yayıncılık sektörüne yönelik olarak, kitapların tercümesi ve tanıtım masraflarına ilişkin destek mekanizması geliştirilecek ve var olan destekler iyileştirilecek. Böylece, yurt dışı pazarlara yönelik ürünler oluşturulabilecek.

Müzik sektörü ihracatının artırılması için bu sektörün de döviz kazandırıcı hizmetlere verilen desteklerden yararlandırılması sağlanacak.

Taslak kapsamında ayrıca, sinema filmlerine yapım sürecinde verilen desteklerin, diğer görsel ve işitsel ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Kaynak:AA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.